Featured Image

Je communicatieplan, je gouden middel naar succes

Als bedrijf is een goede communicatie de sleutel tot succes. Het is belangrijk om juist te communiceren met je klanten. Hoe ga je je klanten benaderen? Bereik je hen het best via online platformen zoals Google en Facebook of kijken ze vooral televisie? Kortom, op welke kanalen zijn je klanten actief? Dit zijn vragen waar je als bedrijf een antwoord op moet vinden om je doelstellingen te bereiken.
Zoals alles in het leven, beginnen we met een plan. In dit geval, een communicatieplan. Een strategie dus, die bepaalt wat, hoe, waar en wanneer je zal communiceren met de door jou gekozen doelgroep.

Je gebruikt het communicatieplan als leidraad om de communicatie zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo is het makkelijk om prioriteiten te stellen en de verschillende communicatiemiddelen te structureren. Je houdt het overzicht op je communicatie en kan je het al dan niet halen van je vooropgestelde KPI’s in het oog houden.

Onmisbaar dus, zo'n communicatieplan, maar niet zo simpel. There helpt al jarenlang bedrijven met het ontwikkelen van hun communicatiestrategieën. Lanceer je communicatie ook de ruimte in, met de tips & tricks in dit artikel.

Wat zijn de must-haves van een communicatieplan?

Een communicatieplan bevordert de werking van je bedrijf enkel wanneer je rekening houdt met een paar belangrijke factoren. Je gaat er vast en zeker een paar kennen.

1. Missie, visie en positionering van je bedrijf

Eerst ga je terug naar het marketingplan. Als alles goed zit heb je een SWOT-analyse uitgevoerd bestaande uit een interne-en een externe analyse. In de interne analyse heb je je missie, visie en gewenste positionering bepaald. Je missie beschrijft wat de waarden zijn van je organisatie, wat je belangrijk vindt en welke richting je bedrijf uitgaat op dit moment. Je visie beschrijft welke richting je wenst uit te gaan in de toekomst.

Neem deze belangrijke elementen van de identiteit van je bedrijf mee in het communicatieplan. Dit zijn basiselementen voor het bepalen wat je als bedrijf wil uitstralen en hoe je dit in een boodschap wenst over te brengen naar de doelgroep.

Leg hier de focus op de vraag 'Wat willen we communiceren?'

2. De beoogde doelen (KPI’s)

Stel duidelijke doelen op niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor je communicatie. Pas wanneer je duidelijke doelen voor ogen stelt kan je bepalen of je op de juiste manier hebt gecommuniceerd of niet. Hoe kan je duidelijke doelen bepalen? Zorg dat ze voldoen aan de SMART-methode zodat je op basis van KPI’s (Key Performance indicators) kan bepalen of je je doel hebt bereikt of niet.

SMART-methode

 • Specifiek: Benoem concreet en in detail welk doel je voor ogen hebt.
 • Meetbaar:  Associeer je doelen aan meetbare cijfers. Denk dan bijvoorbeeld aan het aantal bereikte personen, click-through rate, omzetstijging, etc.
 • Acceptabel: Betrek alle belanghebbenden bij het opstellen van je doelstelling. Als jij en alle betrokkenen achter je doelstelling staan, dan pas is deze acceptabel.
 • Realistisch: Een doel mag niet te makkelijk zijn, maar het mag ook geen mission impossible worden. Je kan bijvoorbeeld niet je klantenbestand verdubbelen in één dag. Een realistische doelstelling is er één die je uitdaagt, maar dat haalbaar is.
 • Tijdsgebonden: Zorg voor deadlines. Tegen wanneer wil je je doel bereiken? Dit kwartaal of tegen eind deze maand? Pas als je een tijdsgebonden deadline hebt, kan je meten of je je doelen werkelijk behaald hebt.

Een paar voorbeelden van SMART-doelstellingen die van toepassing zouden kunnen zijn voor jouw bedrijf: 

 • Behaal 5% meer omzet in het komende boekjaar.
 • Behaal 200 volgers op je Facebookpagina tegen het einde van het jaar.
 • Bereik 500.000 personen via een Google Display campagne van 60 dagen.
 • Communiceer je nieuwe productnaam naar 2.000 verkooppunten tegen het einde van de 2 maand durende campagne.
 • etc.

Stel jezelf de vraag: ‘Wat wil jij bereiken?’

3. Je doelgroep

Als bedrijf is communiceren naar de juiste doelgroep een must! Je gaat nu eenmaal geen wandelstok verkopen aan een 18-jarige. Gebruik de eerder opgestelde doelgroepen uit je marketingplan om de basis van je doelgroep zoals demografie, locatie etc. al in de juiste richting te krijgen. Maar wat weet je eigenlijk over je doelgroepen? Maak je doelgroep concreet door een persona op te stellen. Een persona is een profiel waarbij je de unieke eigenschappen, interesses en behoeften van je doelgroep bijna tastbaar samenbrengt. Hou voor ogen wie je aanspreekt, weet hoe je hen het best bereikt, welke trends ze volgen en op welke manier je hen het best benadert. 

De vraag die je hier centraal stelt is: ‘Wie wil je bereiken?’

4. De Communicatiemix 

In het communicatieplan maak je duidelijk welke communicatiekanalen je inzet. De instrumenten die je gebruikt om je communicatieboodschap over te brengen. Afhankelijk van je doelgroep en je doelstelling, kan je één of meerdere kanalen inzetten.

Enkele populaire kanalen die worden gebruikt om te communiceren als bedrijf:

 • direct mailing
 • vakspecifieke beurzen
 • sociale media
 • public relations
 • tv-advertenties
 • radiospots
 • etc.

Je stelt jezelf de vraag: Met welke middelen en via welke kanalen bereik je je doelgroep?

Een communicatieplan aangepast aan een veranderende markt

Een goed communicatieplan is dynamisch en houdt rekening met veranderende situaties in de markt. Vaak kan je de veranderde situaties zichtbaar merken in de cijfers van bv. je google advertenties of andere online tools . Monitor dus goed al je gebruikte kanalen. Deze zijn erg belangrijk om te kunnen bijsturen waar en wanneer nodig en om de beste resultaten te behalen. 

Wil jij starten aan jouw communicatieplan of zoek je hulp om een plan op te stellen voor jouw bedrijf? There is here for you. Wij werken al jarenlang aangepaste communicatieplannen uit voor bedrijven uit alle sectoren. Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Neem contact met ons op.

footer_2

There
Groenveldstraat 13-15 . 3001 Heverlee . missioncontrol@there.be

facebook
instagram